Voorwaarden Hoftheaterschool Den Haag

VOORWAARDEN

Inschrijving

·       Cursisten van Hoftheaterschool Den Haag schrijven zich elke cursus of workshop opnieuw in.

·       Je kunt je inschrijven door je aan te melden via de aanmeldpagina van de website. 

·       Door het invullen en mailen ga je akkoord met de algemene voorwaarden en ga je de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld, ook als je kiest voor betaling in termijnen (waar dat geboden wordt, zoals de jaarcursus).

Bij later instromen wordt het cursusgeld verrekend met het aantal nog te volgen lessen.

·       Indien de cursist minderjarig is, zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig. Zij dienen de inschrijving te doen accepteren daarmee de algemene voorwaarden.

·       De inschrijving is persoonsgebonden en kan niet onderling worden geruild.

·       Plaatsing gaat op volgorde van binnenkomst.

 

Betalingsvoorwaarden

·       De betaling wordt in een keer voldaan of, indien mogelijk en aangevraagd, in termijnen. 

·       Je dient de betaling binnen 14 dagen te voldoen.

·       Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, worden er €15 administratiekosten toegevoegd aan het openstaande bedrag. Hiervan ontvang je weer een aanmaning met een betalingstermijn van 14 dagen. 

·       Indien de betaling, na de 2e aanmaning nog steeds niet is voldaan zijn we genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. Naast het verschuldigde bedrag en de administratiekosten, wordt de betalingsplichtige ook verantwoordelijk gehouden voor een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. 

 

Annulering

·       Met het inschrijven verbindt een speler/cursist zich voor een periode van de gehele cursus aan de school. We wijzen je erop dat bij tussentijds vertrek géén restitutie van het lesgeld mogelijk is.

 

Reigerregeling

·       Heb je minimale inkomsten en moeite met het betalen van de lesgelden? Dan biedt Hoftheaterschool een eigen Reiger regeling, waarbij we een korting tot maximaal 50% bieden op het lesgeld. Hier zijn voorwaarden aan verbonden en je kunt alleen gebruik maken van de regeling als je daarvan bij aanmelden bij de ‘bijzonderheden’ hier melding van hebt gemaakt. Pas na toestemming van Hoftheaterschool gaat de regeling in.

 

Overmacht

·       Indien er door overmacht, lessen geen doorgang kunnen vinden is Hoftheaterschool Den Haag niet gebonden aan restitutie van (een deel van het) lesgeld. Natuurlijk doen we er alles aan de lessen te laten doorgaan, online of op alternatieve data.

 

Ongevallen

·       Hoftheaterschool Den Haag kan, tenzij er nadrukkelijke opzet in het spel is, niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, blessures, (blijvende) invaliditeit en overlijden voor, tijdens of na de lessen. 

 

Auteursrechten

·       De presentaties en voorstellingen zijn beschermd door het auteursrecht. Het vermenigvuldigen of openbaar maken van scripts of liedjes zonder toestemming van Hoftheaterschool Den Haag is niet toegestaan. 

 

Gedrag

·       Bij ongepast gedrag kan Hoftheaterschool Den Haag besluiten een inschrijving te weigeren c.q. ongedaan te maken. In dat geval bestaat er geen recht op restitutie van het lesgeld.

·       Pestgedrag wordt niet getolereerd. Mocht daarvan sprake zijn worden we graag op de hoogte gebracht via de mail, telefoon of persoonlijk.

·        We hanteren een pestprotocol.

 

Afwezigheid

·       Mocht je toch een keer niet aanwezig kunnen zijn dan kun je je afmelden door een mail te sturen naar hoftheaterschool@gmail.com  of te smsen naar 0623299274

·       Mocht een speler teveel lessen missen kan er besloten worden de speler uit de presentatie of voorstelling te halen. Dit om te voorkomen dat medespelers niet verder kunnen met hun voorbereidingen. We zullen de desbetreffende speler eerst een waarschuwing geven.

 ·       Als je een of meer lessen niet kunt volgen, is het niet mogelijk om die les op een ander moment in te halen.

 

Kleding en lesmateriaal

·       Spelers dragen tijdens de lessen makkelijk zittende kleding en dans/ballet schoenen of sokken.

·       De speler neemt elke week een map en pen mee naar de les om de liedteksten en ander lesmateriaal in te bewaren.

·       Hoftheaterschool Den Haag kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, schade of het zoekraken van persoonlijke bezittingen en voor ongelukken in en rondom de leslocaties.

 

Beeldmateriaal

·       Hoftheaterschool Den Haag kan tijdens de lessen en voorstellingen foto’s en video’s maken. Wij kunnen deze foto’s gebruiken voor eigen publicaties en media-uitingen. Bij aanmelding ga je hiermee akkoord.

 

Casting en Audities

Wij vinden het goed en belangrijk om onze spelers in aanraking te laten komen met de professionele theater- en filmwereld.

Hoftheaterschool Den Haag heeft ervaring met het selecteren/voordragen van leerlingen voor castings en figuratie voor vele musicals, tv-commercials, Nederlandse films of producties, televisieseries en foto shoots.

Alle spelers die in ons bestand staan ingeschreven en daar toestemming voor geven, kunnen wij bij een directe aanvraag, voordragen en/of casten.

We sturen ook aanvragen van andere castingbureaus door naar spelers die naar ons idee in aanmerking zouden kunnen komen voor de opdracht. 

 

Bezoeken van de lessen

·       Het is voor ouders/verzorgers, vrienden en anderen niet mogelijk om de lessen te bezoeken. Daarvoor hebben we een speciale open lessen, vriendenlessen en presentaties.